Het Binnenhof in de Kunstkring

Nu de tentoonstelling achter de rug is kunt u die alsnog virtueel bezoeken en bekijken via deze link.

Van 30 november t/m 26 december 2022 exposeerden Wim Bettenhausen, Hans Kouwenhoven, Coby Pronk en Eelco van der Waals in de Albert Vogelzaal van de Haagse Kunstkring.  Onderwerp en hoofdpersoon van deze tentoonstelling was het Binnenhof, dat we allemaal kennen als het begin en het hart van Den Haag en als het politieke en bestuurlijke centrum van ons land.

In etsen, schetsen, foto's, tekeningen, teksten,  gedichten, herinneringen en beschouwingen kwam het Binnenhof een maand lang voorbij, terwijl het ondertussen de komende jaren ingrijpend wordt verbouwd, gerestaureerd en inwendig gemoderniseerd.