Colofon

Zwaan in de Hofvijver, foto Eelco van der Waals

Kijken naar het Binnenhof
Tentoonstelling met
parallelprogramma in de Haagse Kunstkring,
3 t/m 26 december 2022.

Fotoverantwoording
Homepage:
Luchtfoto van het Binnenhof in 2015, https://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenhof_(Den_Haag)#/media/Bestand:Binnenhof_luchtfoto.jpg

Samenstelling: Eelco van der Waals

Reacties: kijkennaarhetbinnenhof@gmail.com

Locatie:
Haagse Kunstkring, bovenzaal (Albert Vogelzaal)
Denneweg 64
2514 CJ Den Haag
www.haagsekunstkring.nl