Ons poëtisch Binnenhof

In 1986 verscheen in het kader van de Boekenweek Ons poëtisch Binnenhof onder redactie van Ernst van Altena en Jan Veldhuizen als uitgave van Vroom en Dreesmann. De samenstellers vroegen een vijftigtal prominente politici naar hun poëtische voorkeur, om zo te peilen of er op het Binnenhof enige poëzie te vinden is tussen alle ambtelijke rapporten en stoffige stukken. Dat viel mee.

Uit deze bloemlezing hier enkele gedichten die bekende politici uit die jaren als hun voorkeur noemden. Van Joop den Uyl wordt overigens vaak gezegd dat De ceder van Han G. Hoekstra zijn lievelingsgedicht zou zijn, maar dat heeft hij dus niet doorgegeven aan de redactie van deze bundel.

J.M. (Joop) den Uyl (PvdA)
oud minister-president, fractievoorzitter Tweede Kamer

Gij en wij saam ...

Wie is zo sterk dat hij de chaos temt?
Wie kan het leed zien zonder schreiende ogen?
Niet wij, maar daarom juist voelen wij ons
voorbestemd tot rustloos pogen.
Gij en wij saam moeten doen niet overwijs,
niet overkoen, naar ons vermogen.
Wie waarlijk leeft heeft in zijn hart
een onvernietigbare veer, een stille kracht,
die ieder weerstand tart.
Noem ons haar naam.
Spreek uit en leer wat sterker is dan ramp en smart.
Geen naam, geen leer, alleen de wil
sterker te zijn dan leed en tijd.
Aanvaard Uw taak, volvoer haar stil,
Heb lief en hoop en wees bereid…

Albert Verwey

---

Mevr. mr. A. Kappeyne van de Coppello (VVD)
Staatssecretaris voor Emancipatiezaken

Mozart

Het vroege zonlicht trilt in de cypressen,
Drijft als een blonde schaduw over 't gras
En stroomt, huiv'rend in 't hooge vensterglas,
In 't blank boudoir der grijzende comtesse.

Dezelfde dag moest steeds opnieuw gebeuren,
- Hoor den gekooiden vogel boven haar -
Weer buigt haar witgepoederd kapsel naar
't Borduurwerk van verguld en bonte kleuren.

Op 't zelfde uur wordt iemand ingelaten
Die zwijgend buigt en voor 't klavier zich zet,
En uit het oude hart van 't zwak spinet
Waait de verwelkte geur van een sonate.

Zij volgt zijn handen langs de gele toetsen,
- De thema's keeren telkens weer terug -
En ziet door 't zijraam de oprijlaan, de brug,
De wandelaars, de miniature koetsen.

Martinus Nijhoff

---

Mr. H. (Hans) A.F.M.O. van Mierlo (D66)
oud-minister, lijsttrekker

Wanneer alles diep van binnen pijn doet

Wanneer alles diep van binnen pijn doet
en je alleen, tegenover je eigen beeld,
ziet dat het vervormd is door ontbrekende spiegels
wanneer de dingen voor je schaduw wijken
wanneer je woord dat van een ander lijkt
en je hartslag uit je lichaam vlucht
wanneer je handen ver van je weg zijn
en je de afdruk van je voeten niet herkent
wanneer je het gezicht dat nadert bent vergeten
wanneer je niets meer waarneemt dan dode buitenkanten
ga dan
als de zalm
tegen de stroom in
met alle razernij van je woede.
Wanhoop niet
het water zal de stenen breken.

Michelle Najlis